Smaka på Tjust - en kulinarisk upplevelse i Tjustbygden!

Deltagarinformation Smaka på Tjust 2008 

Evenemangsupplägg 2008

Evenemanget på landsbygden kommer på förslag att omfatta två dagar lördag/söndag den 20 och 21 september.

Varför:

 • Önskemål från många av förra årets deltagare
 • Sprida kundtrycket till två dagar
 • Öka försäljningen
 • Utöka evenemanget
 • Inte konkurrera (krocka) med Tjustgalan
 • Inte krocka med Ölands Skördefest
 • Ge tjustdeltagarna chansen att göra studiebesök på Ölands skördefest

Hur anmäler jag mig att delta i Smaka på Tjust 2008?

Alla med intresse i att medverka i Smaka på Tjust 2008 ska anmäla sig under menypunkt "Anmäl dig till 2008".

Vilka uppgifter ska jag lämna om mitt deltagarprogram?

Programuppgifter om din medverkan ska vara inskickade senast den 15 juni. Under menypunkt "Anmäl dig till 2008" på hemsidan skriver du in dina uppgifter.

Vid frågor kan du kontakta Elisabet Storck, 0492-520 32, 0708-192430 elisabet@klintemala.se

Kostar det något att delta i Smaka på Tjust 2008?

Alla som deltar i Smaka på Tjust betalar en deltagaravgift. Avgiften är beroende på deltagarens verksamhetsnivå. För deltagaravgiften får varje deltagare en plats i Smaka på Tjusts programkarta där deltagarens verksamhet under skördefesten och säsongen i övrigt marknadsförs.  Programkartan distribueras i Västerviks kommun och angränsande kommuner, samt ligger ute på alla turistbyråer, vissa butiker och hos alla deltagarkollegor . Motsvarande uppgifter publiceras också i Västervikstidningens Skördefestbilaga. Därutöver vägvisarskyltar och deltagarplakett att skylta med hela säsongen. 

Medlemskap i Smaka på Tjust Ideell Förening

 • Ideella föreningar, privatpersoner 200 kr
 • Företag, bolag, juridiska personer 200 kr + 600 kr i serviceavgift

Deltagaravgift 

 • Ideella föreningar och hobbyutövare 400 kr
 • Företag, bolag, juridiska personer 1.600 kr
 • Gruppdeltagande 2.500 kr
 • Bild/logo till programuppgifterna 500 kr

Gruppdeltagande avser arrangemang där flera deltagare samlats till ett gemensamt arrangemang i exv Hembygdsgård som kommer att erhålla en gemensam faktaruta i Skördefestmagasinet utan kontaktuppgifter till de medverkande.

Smaka på Tjust Programkarta

Evenemangets viktigaste marknadsföringsorgan 2008 är programkartan. Den är en samlad informationskälla för turister och besökare, en ”matrikel” för deltagarna (medlemmarna) och ett skyltfönster för sponsorerna.
Innehållet består av reportage, annonser och en uppslagsdel med deltagande företag och deras programpresentation. Programkartan ska vara klar för distribution i vecka 28 för att nå turister, sommar- och fastboende i Tjust och angränsande kommuner och kommer på så sätt att även fungera som en turistguide under hela säsongen. Produktion, format, upplaga och distribution handhas av Expomedia.

Annonsera i Programkartan

Du kan också annonsera i Programkartan för att marknadsföra ditt företag och dina produkter ytterligare under hela sommarsäsongen. Programmagasinet kommer genom sin stora spridning att vara en viktig turistinformatör i Tjust med omgivningar. Som deltagare kan du annonsera till förmånliga villkor!

Kontakta:
Dennis Johansson
0490-25 84 88
070-747 14 97
dennis@expomediaevent.se  

Smaka på Tjust kvalitetskrav

Från och med 2008 års skördefest krävs att deltagandet i Smaka på Tjust uppfyller de av föreningen fastställda kvalitetskraven. Produkter som serveras eller saluförs på skördefesten ska ha sitt ursprung i Tjust.

Varför:

 • Besökare till Smaka på Tjust förväntar sig unika lokala produkter, inget annat
 • Deltagandet ska spegla och framhäva det specifika med Tjust – sedvänjor och traditioner, natur och kultur
 • Långsiktigt stärka och vårda varumärket

Finansiering

Skördefesten ska långsiktigt (2013) sträva efter att vara självfinansierat genom deltagaravgifter och affärstransaktioner kring evenemanget.

Varför:

 • Offentlig medfinansiering kommer att minska
 • Ökat fokus på att göra affärer
 • Driver på utvecklingen mot ökad affärsmässighet och proffessionalitet

Smaka på Tjust företagsutveckling

Ett av flera syften med Smaka på Tjust är att utveckla företagandet på landsbygden. Som ett led i denna målsättning kopplas Västervik Framåt AB (VFAB) till Smaka på Tjust som leverantör av företagsutvecklande tjänster genom programmet Idéförädling.

Varför:

 • Skapa (fler) livskraftiga företag på landsbygden
 • Produktutveckling, ökad kvalitet, konkurrenskraft
 • Lönsamma företag är goda förebilder
 • Lönsamma företag förutsättning för Smaka på Tjusts framtid
 • Affärsutveckling förutsättning för offentligt stöd till Smak på Tjust

Vem kan delta i Smaka på Tjust 2008?

Alla företag, organisationer, institutioner och enskilda som på något sätt producerar och skapar produkter, tjänster och upplevelser kring måltiden eller som har en förankring i tjustbygdens natur och kultur.

Varför:

 • Lantbrukare/primärproducenter, trädgårdsföretag
 • Livsmedelsproducenter med småskalig förädling och lokal inriktning
 • Lanthandlare / livsmedelsbutiker
 • Restauranger / måltidsleverantörer
 • Konsthantverkare / konstnärer, hemslöjdare
 • Kulturutövare / musik, teater
 • Turistföretagare / logi, måltid, upplevelser
 • Hembygdsföreningar, ideella föreningar, intressegrupper
 • Institutioner, museer, skolor, kyrkor

Varför ska jag delta i Smaka på Tjust?

Det finns många skäl till varför du ska medverka i Smaka på Tjust. Det främsta för många är kanske, att du kan öka lönsamheten i din befintliga eller pröva din nya affärsverksamhet.

Varför:

 • Skapar nya affärsmöjligheter för deltagarna
 • Skapar samhörighet och vianda i Tjust
 • Är gränsöverskridande, stad och landsbygd
 • Smaka på Tjust, en stor publikdragande arena
 • Skapar merintäkter för deltagarna
 • Skapar livskvalitet och merintäkter i hela Tjust
 • Tillfälle för produkttest och affärsutveckling
 • Förlänger och utvecklar turistsäsongen
 • Ger ökad sysselsättning och nya arbetstillfällen
 • Smaka på Tjust – Profilevenemang för Tjust

Stöd till Smaka på Tjust Bygdegrupper

Regionförbundet i Kalmar län kan lämna stöd till samarbetsprojekt inom marknadsföring och produktutveckling om man är minst tre små/medelstora företag i gruppen. Stödet beviljas med högst 50% av kostnaden med ett tak på 200 000 kr.

För de företag som är intresserade av att samarbeta kring Smaka på Tjust är detta en stor möjlighet till finansieringshjälp.

På regionförbundets hemsida www.kalmar.regionforbund.se under Projekt & Företagsstöd finns ansökningsblankett och mer detaljer om vad de kräver i form av dokumentation.