Hjorteds Hembygdspark under Smaka på Tjust 2007

I hembygdsparken fanns det olika hantverkare som sålde sina produkter. Det ystades och spanns både av ull och lin. Lantbrukare visade sina moderna maskiner. Walle Johansson inte bara spann ull från nyklippta tackor han hade även samlat ihop 15 olika äppelsorter i Hjorted som han bjöd på och lät besökarna analysera vilken sort det kunde vara. Walle hade dagen till ära sina fyra klassikermedaljer om halsen eftersom han klarat av den sista grenen, Lidingöloppet, dagen innan. Strongt! I anslutning till hembygdsparken visade Robert Nilsson också hur vallning av får går till.