Deltagarinformation

 Kultur och Skördefesten arrangeras oftast 3:e helgen ( lörd – sönd) i september varje år.

Smaka på Tjust Ideell Förening

Smaka på Tjust ideell förening äger varumärket och evenemanget. Föreningens styrelse och medlemmar utgörs av skördefestens deltagare och andra sympatisörer med ett gemensamt intresse av att utveckla Smaka på Tjust. 
 

Varför:

  • Skapa vianda och delaktighet bland deltagare och sympatisörer
  • Tydlig avsändare/arrangör
  • Vidareutveckla nätverket för erfarenhetsutbyte och samarbete
  • Säkerställa långsiktigheten
  • Underlätta finansieringslösningar

Smaka på Tjust kvalitetskrav

Smaka på Tjust ideell förening har fastställt  följande kvalitetskrav. Produkter som serveras

eller saluförs på skördefesten ska ha sitt ursprung i Tjust.

 

Varför:

  • Besökare till Smaka på Tjust förväntar sig unika lokala produkter, inget annat
  • Deltagandet ska spegla och framhäva det specifika med Tjust – sedvänjor, traditioner, natur och kultur
  • Långsiktigt stärka och vårda varumärket

 

Hur anmäler jag mig att delta i Smaka på Tjust?

Steg 1 är att registrera sig som medlem, under fliken Smaka på Tjust medlems- och deltagaranmälan som ligger under menypunkt Deltagarinformation. Den som enbart vill vara medlem är klar nu.

Steg 2 är för den som vill delta in evenemanget och innebär att man registrerar sitt program för årets Smaka på Tjust.

 Lägg pinkoden du får som bekräftelse på minnet! Den behövs för att komma in i steg 2 för att komplettera din registrering.  

 

Vad kostar det att delta?

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 250 kr för samtliga medlemmar.

Vi välkomnar stödmedlemmar som vill visa att de gillar Smaka på Tjust genom sitt medlemskap.

Alla som deltar i Smaka på Tjust betalar en deltagaravgift. Avgiften är beroende på deltagarens verksamhetsnivå.

Deltagaravgift

Ideella föreningar och hobbyutövare                                                   400 kr

Företag, bolag, juridiska personer                                                    1.600 kr

Trivselskapare, syftet är inte att sälja produkter                                      0 kr

 

Medlems- och deltagaravgift sätts in på vårt

BG nr 5427-2935

Tänk på att ange vem som är avsändare!

             

Smaka på Tjust detaljerad deltagarinformation som pdf .