Bli medlem i Smaka på Tjust Ideell förening

 

Föreningens styrelse och medlemmar utgörs av skördefestens deltagare och andra sympatisörer med ett gemensamt intresse av att utveckla Smaka på Tjust.

För att medverka i Smaka på Tjust krävs ett medlemskap i föreningen.

Varför?

  • Skapa vianda och delaktighet bland deltagare och sympatisörer
  • Etablera ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbete

Medlemsavgift

  • Årlig medlemsavgift  300 kr som betalas samtidigt som du registrerar dig som medlem
  • Betalas till bg 5427-2935

Medlemsregistrering